Tìm kiếm
 
 
 

 Hội Luật gia Đồng Nai

 
Thông tin chung
Địa chỉ : 226, Phạm Văn Thuận, P.Thống Nhất, TP.Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại :  0613.823.096      
Email: hoiluatgiatinhdongnai@yahoo.com
Năm thành lập : 1989
Cơ quan ra quyết định thành lập : UBND tỉnh Đồng Nai
Tổ chức Đại hội lần thứ : III ( Nhiệm kỳ 2009 - 2014).
Tổng số Hội viên Hội viên tín​h đến ngày 31/12/2011 : 268 Hội viên Tập thể.
Số Chi Hội thành viên trực thuộc : 12 Chị hội và 01 Huyện Hội ngành.
Chủ tịch : Ông Nguyễn Đức
Phó Chủ tịch : Ông Phan Văn Châu - Phó Giám đốc Sở Tư pháp
Tổng Thư ký : Ông Phạm Hữu Trung
Ủy viên Ban Thường vụ : 03 người.
Ủy viên Ban Chấp hành : 11 người.
Chi bộ của Hội
- Năm thành lập : 5/2003; 
- Số lượng Đảng viên : 6 Đảng viên.
Tôn chỉ, Mục đích
Hội Luật gia Việt Nam tỉnh Đồng Nai đoàn kết, tập hợp rộng rãi các luật gia đã và đang làm công tác pháp luật trong cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức kinh tế, tổ chức văn hoá, tổ chức giáo dục, đơn vị vũ trang nhân dân, tự nguyện hoạt động cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ quyền tự do, dân chủ của nhân dân, góp phần xây dựng nền khoa học pháp lý, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. 

Hội Luật gia Việt Nam tỉnh Đồng Nai mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác với các tổ chức luật gia trên thế giới và các tổ chức khác theo sự chỉ đạo của Hội luật gia Việt Nam.

Nhiệm vụ, Quyền hạn
Ủy Viên BTV
Đơn vị trực thuộc
Tin hoạt động
Hội Thành Viên cùng nhóm:
 

 Liên Kết Website

 
Lượt truy cập:
LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT ĐỒNG NAI
DONG NAI UNION OF SCIENCE AND TECHNOLOGY ASSOCIATIONS
* Địa chỉ : 
  281- Đường 30/4 - P.Quyết Thắng - TP.Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai.
* Điện thọai : 0251.3946348 - Fax : 0251.3946348 - Email : lienhiephoidn@gmail.com

* Chịu trách nhiệm chính: TS. Vy Văn Vũ.
   Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Đồng Nai.
* Chịu trách nhiệm Biên tập :

- ThS. Trần Quang Toại: PCT-TTK Liên hiệp các Hội KH&KT Đồng Nai.
- ThS. Nguyễn Văn Liệt: PCT Liên hiệp các Hội KH&KT Đồng Nai.
Đăng nhập