Tìm kiếm
 
 
 

 Hội Khoa học Lịch Sử Đồng Nai

 
Thông tin chung
Địa chỉ : Nhà Bảo tàng tỉnh Đồng Nai
(01, Nguyễn Ái Quốc, TP.Biên Hòa, Đồng Nai)
Điện thoại :  0918741927
Năm thành lập : 1996
Cơ quan ra quyết định thành lập : Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai
Tổ chức Đại hội lần thứ : II ( 2002 – 2007)
Tổng số Hội viên Hội viên tính đến ngày 31/12/2011 : 62 Hội viên
Phó Chủ tịch :  Trần Quang Toại – P.Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Tổng Thư ký : Lưu Văn Du – Giám đốc Nhà Bảo tàng Đồng Nai.
Số uỷ viên BCH  : 9 
Tôn chỉ, Mục đích

Tập hợp đội ngũ trí thức hoạt động chuyên ngành lĩnh vực khoa học lịch sử (nghiên cứu, giảng dạy và yêu lịch sử)  nhằm mục đích sưu tầm, nghiên cứu về các quá trình lịch sử (trên các lĩnh vực chính trị, quân sự, kinh tế, văn hoá, dân tộc…) của vùng đất, con người, truyền thống của dân tộc, cách mạng​

Nhiệm vụ, Quyền hạn
Ủy Viên BTV
Đơn vị trực thuộc
Tin hoạt động
Hội Thành Viên cùng nhóm:
 

 Liên Kết Website

 
Lượt truy cập:
LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT ĐỒNG NAI
DONG NAI UNION OF SCIENCE AND TECHNOLOGY ASSOCIATIONS
* Địa chỉ : 
  281- Đường 30/4 - P.Quyết Thắng - TP.Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai.
* Điện thọai : 0251.3946348 - Fax : 0251.3946348 - Email : lienhiephoidn@gmail.com

* Chịu trách nhiệm chính: TS. Vy Văn Vũ.
   Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Đồng Nai.
* Chịu trách nhiệm Biên tập :

- ThS. Trần Quang Toại: PCT-TTK Liên hiệp các Hội KH&KT Đồng Nai.
- ThS. Nguyễn Văn Liệt: PCT Liên hiệp các Hội KH&KT Đồng Nai.
Đăng nhập