Tìm kiếm
 
 
 

 ​Hội Cựu giáo chức Đồng Nai

 
Thông tin chung

 Địa chỉ : 02, Nguyễn Thái Học, P.Quyết Thắng, TP. Biên Hòa, Đồng Nai

( Trong khuôn viên Sở Giáo dục và Đào tạo)
Điện thoại: 0613.840.172     
Năm thành lập: 2005 
Cơ quan ra quyết định thành lập : UBND tỉnh Đồng Nai
Tổ chức Đại hội lần thứ : II (Nhiệm kỳ: 2011-2016)
Tổng số Hội viên tính đến ngày 31/12/2011 : 1800 Hội viên
Chi hội trực thuộc : 81
Chủ tịch : Đ/c Nguyễn Văn Vưu
P. Chủ tịch - Tổng Thư ký : Đ/c Vũ Đình Sùng 
Số Ủy viên BTV :  7
Tổng số uỷ viên BCH  : 21
Tôn chỉ, Mục đích

Hội Cựu giáo chức tỉnh Đồng Nai (trong bản điều lệ này gọi tắt là Hội) là tổ chức xã hội - nghề nghiệp của công dân, tổ chức Việt Nam gồm những người nguyên là nhà giáo, cán bộ, công chức, viên chức trong các trường học, các cơ sở giáo dục và cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo, hiện cư trú tại địa bàn tỉnh Đồng Nai. Hội Cựu giáo chức tỉnh Đồng Nai được thành lập nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên, phát huy truyền thống yêu nước và cách mạng, năng lực trí tuệ và phẩm chất tốt đẹp của Nhà giáo, tiếp tục góp phần thực hiện chiến lược phát triển giáo dục – đào tạo phục vụ nhiệm vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước vì mục tiêu “Dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.

Hội cựu giáo chức tỉnh Đồng Nai là tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai, dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam.

Nhiệm vụ, Quyền hạn
Ủy Viên BTV
Đơn vị trực thuộc
Tin hoạt động
Hội Thành Viên cùng nhóm:
 

 Liên Kết Website

 
Lượt truy cập:
LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT ĐỒNG NAI
DONG NAI UNION OF SCIENCE AND TECHNOLOGY ASSOCIATIONS
* Địa chỉ : 
  281- Đường 30/4 - P.Quyết Thắng - TP.Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai.
* Điện thọai : 0251.3946348 - Fax : 0251.3946348 - Email : lienhiephoidn@gmail.com

* Chịu trách nhiệm chính: TS. Vy Văn Vũ.
   Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Đồng Nai.
* Chịu trách nhiệm Biên tập :

- ThS. Trần Quang Toại: PCT-TTK Liên hiệp các Hội KH&KT Đồng Nai.
- ThS. Nguyễn Văn Liệt: PCT Liên hiệp các Hội KH&KT Đồng Nai.
Đăng nhập