Tìm kiếm
 
 
 

 Hội Y học Đồng Nai

 
Thông tin chung
Địa chỉ : Văn phòng Sở Y tế Đồng Nai
(02, Phan Đình Phùng, P.Quang Vinh, TP.Biên Hòa, Đồng Nai)
Điện thoại :  0613.943.262     Fax:
Ngày tháng năm thành lập : 24/2/2006
Cơ quan ra quyết định thành lập : Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai
Tổ chức Đại hội lần thứ : II ( Nhiệm kỳ 2012 – 2016).
Tổng số Hội viên Hội viên tính đến ngày 31/12/2011 : 668 Hội viên với 9 Chi hội trực thuộc.
Chủ tịch : BS. Huỳnh Thị Thuận
Phó Chủ tịch : Bs. Hoàng Văn Chi
                        BS. Hoàng Nghĩa Đài
                        BS. Phan Huy Anh Vũ
                        BS. Nguyễn Văn Bình
Uỷ viên BCH  : 25 người.
Chi bộ của Hội : 08 Chi bộ, Đảng bộ của các Chi bộ.
* Số lượng Đảng viên : Khoảng > 300 Đảng viên.
Tôn chỉ, Mục đích
1. Hội là tổ chức xã hôi – nghề nghiệp tự nguyện của công dân Việt Nam đang sinh sống trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã và đang hoạt động trong lĩnh vực Y học; các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực y học trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
2. Hội tổ chức theo nguyên tắc dân chủ, quyết định theo đa số hoạt động theo điều lệ được Đại hội đại biểu thông qua và được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, đồng thời thực hiện theo đúng các quy định pháp luật.
3. Hội là thành viên của Mặt trận tổ quốc tỉnh, là Hội thành viên của Liên hiệp các Hội Khoa hoc và Kỹ thuật tỉnh Đồng Nai và tổng Hội Y học Việt Nam.
Nhiệm vụ, Quyền hạn
Ủy Viên BTV
Đơn vị trực thuộc
Tin hoạt động
Hội Thành Viên cùng nhóm:
 

 Liên Kết Website

 
Lượt truy cập:
LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT ĐỒNG NAI
DONG NAI UNION OF SCIENCE AND TECHNOLOGY ASSOCIATIONS
* Địa chỉ : 
  281- Đường 30/4 - P.Quyết Thắng - TP.Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai.
* Điện thọai : 0251.3946348 - Fax : 0251.3946348 - Email : lienhiephoidn@gmail.com

* Chịu trách nhiệm chính: TS. Vy Văn Vũ.
   Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Đồng Nai.
* Chịu trách nhiệm Biên tập :

- ThS. Trần Quang Toại: PCT-TTK Liên hiệp các Hội KH&KT Đồng Nai.
- ThS. Nguyễn Văn Liệt: PCT Liên hiệp các Hội KH&KT Đồng Nai.
Đăng nhập