Tìm kiếm
 
 
 

 Hội Dược học Đồng Nai

 
Thông tin chung
Địa chỉ : 15/4E –  Huỳnh Văn Nghệ - P. Bửu Long – TP.Biên Hòa – Đồng Nai
Điện thoại :  0915.745.777   
Năm thành lập : 1998
Cơ quan ra quyết định thành lập : Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai
Tổ chức Đại hội lần thứ : II (Nhiệm kỳ 2006-2011)
Tổng số Hội viên Hội viên tính đến ngày 31/12/2011 : 250 Hội viên
Chủ tịch : Trần Công Hoạch
Phó Chủ tịch : Nguyễn Thái Hải
                        Trịnh Hồng Minh
Tổng Thư ký : Nguyễn Lục Thơ
Uỷ viên BCH  : 11 người.
Tôn chỉ, Mục đích
Hội Dược học tỉnh Đồng Nai là một tổ chức xã hội nghề nghiệp tự nguyện của Hội Dược sĩ, những cán bộ khoa học đang nghiên cứu, giảng dạy, ứng dụng công nghệp Dược và các tổ chức kinh doanh Dược trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Tập hợp lực lượng những người làm công tác nghiên cứu, giảng dạy, ứng dụng công nghiệp và kinh doanh Dược trên địa bàn tỉnh Đồng Nai để tăng cường đoàn kết, hợp tác, bồi dưỡng nghiệp vụ, động viên giúp đỡ lẫn nhau, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của cá nhân và các tổ chức của Hội trong các hoạt động thông tin nghiên cứu, giảng dạy, đối ngoại và ứng dụng, kinh doanh Dược, đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển kinh tế – xã hội ở Đồng Nai. Không ngừng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, phát huy nhiệt tình cách mạng và tinh thần lao động sáng tạo của Hội viên.
Thông tin, phổ biến kiến thức mới về Khoa học Dược ứng dụng vào đời sống, sản xuất và kinh doanh, vào nghiên cứu, giảng dạy.
Nhiệm vụ, Quyền hạn
Ủy Viên BTV
Đơn vị trực thuộc
Tin hoạt động
Hội Thành Viên cùng nhóm:
 

 Liên Kết Website

 
Lượt truy cập:
LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT ĐỒNG NAI
DONG NAI UNION OF SCIENCE AND TECHNOLOGY ASSOCIATIONS
* Địa chỉ : 
  281- Đường 30/4 - P.Quyết Thắng - TP.Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai.
* Điện thọai : 0251.3946348 - Fax : 0251.3946348 - Email : lienhiephoidn@gmail.com

* Chịu trách nhiệm chính: TS. Vy Văn Vũ.
   Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Đồng Nai.
* Chịu trách nhiệm Biên tập :

- ThS. Trần Quang Toại: PCT-TTK Liên hiệp các Hội KH&KT Đồng Nai.
- ThS. Nguyễn Văn Liệt: PCT Liên hiệp các Hội KH&KT Đồng Nai.
Đăng nhập