Tìm kiếm
 
 
 

 Hội Châm cứu Đồng Nai

 
Thông tin chung
Trụ sở : Bênh viện Y dược cổ truyền Đồng Nai
KP9 – Đường Đồng Khởi – TP.Biên Hòa – Đồng Nai
Điện thoại :  0613.896450   FAX : 0618.872.035
Email : bsphamvanlong@gmail.com
Ngày tháng năm thành lập : 10/6/1997
Cơ quan ra quyết định thành lập : Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai
Tổ chức Đại hội lần thứ : III ( Nhiệm kỳ 2007 – 2012)
Tổng số Hội viên tính đến ngày 31/12/2011 : 394 Hội viên.
Số Chi Hội thành viên trực thuộc : 08
Chủ tịch : Phạm Văn Long
Phó Chủ tịch : Lâm Quang Tươi
Tổng thư ký :  Nguyễn Văn Nghị
Uỷ viên BCH  : 13
Tôn chỉ, Mục đích

1. Hội châm cứu tỉnh Đồng Nai là một tổ chức tự nguyện của những người nghiên cứu, giảng dạy, chữa bệnh bằng phương pháp châm cứu và các phương pháp chữa bệnh theo Y học cổ truyền không dùng thuốc trong và ngoài ngành Y tế, quân và dân y, nhằm đoàn kết phấn đấu để xây dựng phát triển nền Y học tỉnh Đồng Nai.
2. Hội Châm cứu tỉnh Đồng Nai là một tổ chức hoạt động trong phạm vi toàn tỉnh. Trực thuộc Hội châm cứu Việt Nam. Là thành viên của Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật tỉnh Đồng Nai.
3. Hội có quan hệ chặt chẽ với Hội Y học cổ truyền tỉnh, Trung tâm Y học cổ truyền, các khoa Y học dân tộc và Hội Châm cứu của tỉnh bạn.

Nhiệm vụ, Quyền hạn
Ủy Viên BTV
Đơn vị trực thuộc
Tin hoạt động
Hội Thành Viên cùng nhóm:
 

 Liên Kết Website

 
Lượt truy cập:
LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT ĐỒNG NAI
DONG NAI UNION OF SCIENCE AND TECHNOLOGY ASSOCIATIONS
* Địa chỉ : 
  281- Đường 30/4 - P.Quyết Thắng - TP.Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai.
* Điện thọai : 0251.3946348 - Fax : 0251.3946348 - Email : lienhiephoidn@gmail.com

* Chịu trách nhiệm chính: TS. Vy Văn Vũ.
   Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Đồng Nai.
* Chịu trách nhiệm Biên tập :

- ThS. Trần Quang Toại: PCT-TTK Liên hiệp các Hội KH&KT Đồng Nai.
- ThS. Nguyễn Văn Liệt: PCT Liên hiệp các Hội KH&KT Đồng Nai.
Đăng nhập