Tìm kiếm
 
 
 

 Hội Y tế công cộng Đồng Nai

 
Thông tin chung
Trụ sở : 01, Đồng Khởi, KP 1, P.Trảng Dài, TP.Biên Hòa, Đồng Nai.
Điện thoại :  0613. 897.208    FAX : 0613.890.539    
Email: caotrongnguong@yahoo.com
Ngày tháng năm thành lập : 30/6/2006
Cơ quan ra quyết định thành lập : Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai
Tổ chức Đại hội lần thứ : I (Nhiệm kỳ: 2006-2010)
Tổng số Hội viên Hội viên tính đến ngày 31/12/2011 : 380 Hội viên.
Số Chi hội trực thuộc : 20 Chi hội.
Chủ tịch : Huỳnh Cao Hải
Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký: Cao Trọng Ngưỡng.
Phó Chủ tịch: Từ Thanh Chương.
Phó Chủ tịch kiêm Trưởng ban Kiểm tra: Nguyễn Xuân Hùng
Uỷ viên BCH  : 25
Tôn chỉ, Mục đích

Hội Y tế công cộng tỉnh là một tổ chức xã hội, nghề nghiệp tự nguyện của công dân, tổ chức hoạt động trong các lĩnh vực thuộc hệ thống Y tế công cộng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Tập hợp, đoàn kết những người làm công tác  thuộc lĩnh vực y tế công cộng trong và ngoài ngành y tế nhằm hợp tác, giúp đỡ nhau góp phần chăm sóc bảo vệ và tăng cường sức khỏe nhân dân, phát triển chuyên ngành y tế công cộng tỉnh Đồng Nai, từng bước đáp ứng sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh. Bảo vệ và chăm lo quyền lợi vật chất và tinh thần chính đáng cho Hội viên.

Nhiệm vụ, Quyền hạn
Ủy Viên BTV
Đơn vị trực thuộc
Tin hoạt động
Hội Thành Viên cùng nhóm:
 

 Liên Kết Website

 
Lượt truy cập:
LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT ĐỒNG NAI
DONG NAI UNION OF SCIENCE AND TECHNOLOGY ASSOCIATIONS
* Địa chỉ : 
  281- Đường 30/4 - P.Quyết Thắng - TP.Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai.
* Điện thọai : 0251.3946348 - Fax : 0251.3946348 - Email : lienhiephoidn@gmail.com

* Chịu trách nhiệm chính: TS. Vy Văn Vũ.
   Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Đồng Nai.
* Chịu trách nhiệm Biên tập :

- ThS. Trần Quang Toại: PCT-TTK Liên hiệp các Hội KH&KT Đồng Nai.
- ThS. Nguyễn Văn Liệt: PCT Liên hiệp các Hội KH&KT Đồng Nai.
Đăng nhập