Tìm kiếm
 
 
 

 Hội Đông y Đồng Nai

 
Thông tin chung
Địa chỉ : 164-Nguyễn Ái Quốc – P.Tân Tiến – TP.Biên Hòa – Đồng Nai
Điện thoại :  0613.826874    FAX : 06134.826874
Email : luonghuynhphuoc@yahoo.com.vn
Ngày tháng năm thành lập : 23/4/1982
Cơ quan ra quyết định thành lập : Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai
Tổ chức Đại hội lần thứ : VII (Nhiệm kỳ 2011 – 2016)
Tổng số Hội viên Hội viên tính đến ngày 31/12/2011 : 876 Hội viên.
Số Chi hội trực thuộc : 95 Chi hội.
Chủ tịch : Nguyễn Đức Hiền
Phó Chủ tịch : Phạm Văn Long
                        Hoàng Duy Tân
Phó Chủ tịch – TTK : Huỳnh Phước Lương
Uỷ viên Ban Chấp hành  : 21 người.
Tôn chỉ, Mục đích

Hội Đông y tỉnh Đồng Nai (sau đậy gọi chung là Hội) là một tổ chức xã hội nghề nghiệp của những người hành nghề Đông y, Đông dược, hoạt động trong lĩnh vực khám chữa bệnh bằng Đông y. Kế thừa, phát huy, phát triển, bảo tồn di sản văn hóa dân tộc thuộc lĩnh vực Đông y và có vai trò nòng cốt trong việc phát triển nền Đông y trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Nhiệm vụ, Quyền hạn
Ủy Viên BTV
Đơn vị trực thuộc
Tin hoạt động
Hội Thành Viên cùng nhóm:
 

 Liên Kết Website

 
Lượt truy cập:
LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT ĐỒNG NAI
DONG NAI UNION OF SCIENCE AND TECHNOLOGY ASSOCIATIONS
* Địa chỉ : 
  281- Đường 30/4 - P.Quyết Thắng - TP.Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai.
* Điện thọai : 0251.3946348 - Fax : 0251.3946348 - Email : lienhiephoidn@gmail.com

* Chịu trách nhiệm chính: TS. Vy Văn Vũ.
   Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Đồng Nai.
* Chịu trách nhiệm Biên tập :

- ThS. Trần Quang Toại: PCT-TTK Liên hiệp các Hội KH&KT Đồng Nai.
- ThS. Nguyễn Văn Liệt: PCT Liên hiệp các Hội KH&KT Đồng Nai.
Đăng nhập