Tìm kiếm
 
 
 

 Hội Tin học Đồng Nai

 
Thông tin chung
Trong khuôn viên VNPT Đồng Nai
Địa chỉ Địa chỉ: 61 Nguyễn Văn Trị TP Biên Hòa - Đồng Nai
Năm thành lập : 1997
Cơ quan ra quyết định thành lập : Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai
Tổ chức Đại hội lần thứ : IV ( Nhiệm kỳ: 2019-2024)
Tổng số Hội viên: 400 Hội viên.
Tổng số chi hội: 8
Chủ tịch : Nguyễn Thanh Hùng
Phó Chủ tịch : Nguyễn Duy Anh Tuấn
                        Nguyễn Văn Viện
Tổng số uỷ viên BCH: 17 người.
Tổng số ủy viên BTV: 5
Tôn chỉ, Mục đích
Hội Tin học tỉnh Đồng Nai là tổ chức tự nguyện của các cá nhân, tổ chức hoạt động nghiên cứu, đào tạo, phổ biến, ứng dụng, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong lĩnh vực Công nghệ thông tin – Truyền thông (sau đây viết tắt là CNTT-TT) và những người quan tâm đóng góp hoặc tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển CNTT-TT của tỉnh Đồng Nai.
Mục đích của Hội là tập hợp lực lượng để góp phần đẩy mạnh nghiên cứu, đào tạo, phổ biến, ứng dụng và phát triển CNTT-TT phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Nhiệm vụ, Quyền hạn
Ủy Viên BTV
Đơn vị trực thuộc
Tin hoạt động
Hội Thành Viên cùng nhóm:
 

 Liên Kết Website

 
Lượt truy cập:
LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT ĐỒNG NAI
DONG NAI UNION OF SCIENCE AND TECHNOLOGY ASSOCIATIONS
* Địa chỉ : 281- Đường 30/4 - P.Quyết Thắng - TP.Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai.
* Điện thoại : 0251.3946348 - Fax : 0251.3946348 - Email : lienhiephoidn@gmail.com

* Chịu trách nhiệm chính: TS. Vy Văn Vũ.
   Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Đồng Nai.
* Chịu trách nhiệm Biên tập :

- ThS. Trần Quang Toại: PCT-TTK Liên hiệp các Hội KH&KT Đồng Nai.
- ThS. Nguyễn Văn Liệt: PCT Liên hiệp các Hội KH&KT Đồng Nai.
Đăng nhập