Tìm kiếm
 
 
 

 Hội Xây dựng Đồng Nai

 
Thông tin chung
Địa chỉ : 38 – Phan Chu Trinh – P.Quang Vinh – TP.Biên Hòa – Đồng Nai
Điện thoại :  0613.842039 – 7304050  Fax : 0613.842.039
Website : hoixaydungdongnai.vn
Năm thành lập : 16/9/1997
Cơ quan ra quyết định thành lập : Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai
Tổ chức Đại hội lần thứ : III
Tổng số Hội viên Hội viên tính đến ngày 31/12/2011 :270 Trong đó :
* Số Hội viên tập thể : 54 Hội viên
* Số Hội viên cá nhân : 216 Hội viên.
Chủ tịch : Nguyễn Cảnh.
Phó Chủ tịch :   Nguyễn Ngọc Dung
                           Nguyễn Xuân Đình – Tổng Giám đốc Công ty D2D
                           Tạ Huy Hoàng – Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai
Tổng số Uỷ viên BCH  : 33 người
Chi bộ của Hội :
- Năm thành lập : 2009
- Số lượng Đảng viên : 06 Đảng viên
Số báo / tạp chí : Bản tin Hội Xây dựng 12 bản/năm
 
Tôn chỉ, Mục đích
Hội Xây dựng tỉnh Đồng Nai là một tổ chức tự nguyện của những người làm công tác khoa học kỹ thuật xây dựng, hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, tán thành Điều lệ và tự nguyện xin gia nhập Hội.
Hội tập hợp, đoàn kết, động viên, khuyến khích hội viên nâng cao kiến thức, trao đổi thông tin về các thành tựu khoa học kỹ thuật; luật pháp về xây dựng, về kinh tế …trong và ngoài tỉnh nhằm phục vụ cho những người hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, góp phần phát triển ngành xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Hội có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng tại Ngân hàng.
Nhiệm vụ, Quyền hạn
Ủy Viên BTV
Đơn vị trực thuộc
Tin hoạt động
Hội Thành Viên cùng nhóm:
 

 Liên Kết Website

 
Lượt truy cập:
LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT ĐỒNG NAI
DONG NAI UNION OF SCIENCE AND TECHNOLOGY ASSOCIATIONS
* Địa chỉ : 
  281- Đường 30/4 - P.Quyết Thắng - TP.Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai.
* Điện thọai : 0251.3946348 - Fax : 0251.3946348 - Email : lienhiephoidn@gmail.com

* Chịu trách nhiệm chính: TS. Vy Văn Vũ.
   Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Đồng Nai.
* Chịu trách nhiệm Biên tập :

- ThS. Trần Quang Toại: PCT-TTK Liên hiệp các Hội KH&KT Đồng Nai.
- ThS. Nguyễn Văn Liệt: PCT Liên hiệp các Hội KH&KT Đồng Nai.
Đăng nhập