Tìm kiếm
 
 
 

 Hội Làm vườn Đồng Nai

 
Thông tin chung
Địa chỉ : Trung tâm khuyến nông tỉnh Đồng Nai.      
   (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đồng Nai)
Điện thoại: 0903.657.578   
Ngày tháng năm thành lập : 19/02/1993
Cơ quan ra quyết định thành lập : UBND tỉnh Đồng Nai
Tổ chức Đại hội lần thứ : 3 
Tổng số Hội viên Hội viên tính đến nay :​ 1300 Hội viên.
Chủ tịch :     Đ/c Huỳnh Thành Vinh
P.Chủ tịch : Đ/c Trần Hải Sơn
                   Đ/c Trần Văn Quang. 
Tổng số uỷ viên BCH  : 15
Tôn chỉ, Mục đích

Hội làm vườn tỉnh Đồng Nai là một tổ chức nghề nghiệp xã hội mang tính chất kinh tế kỹ thuật, của quần chúng rông rãi, hoạt động tự nguyện đoàn kết, hợp tác giúp nhau phát triển kinh tế VAC nhằm tăng thu nhập nâng cao đời sống, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người làm VAC, góp phần xây dựng phát triển một nền nông nghiệp bền vững, sản xuất hàng hóa, cải thiện bảo vệ môi trường, bảo vệ tài nguyên đất nước, xây dựng nông thôn mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa, làm cho dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh

Nhiệm vụ, Quyền hạn
Ủy Viên BTV
Đơn vị trực thuộc
Tin hoạt động
Hội Thành Viên cùng nhóm:
 

 Liên Kết Website

 
Lượt truy cập:
LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT ĐỒNG NAI
DONG NAI UNION OF SCIENCE AND TECHNOLOGY ASSOCIATIONS
* Địa chỉ : 281- Đường 30/4 - P.Quyết Thắng - TP.Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai.
* Điện thoại : 0251.3946348 - Fax : 0251.3946348 - Email : lienhiephoidn@gmail.com

* Chịu trách nhiệm chính: TS. Vy Văn Vũ.
   Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Đồng Nai.
* Chịu trách nhiệm Biên tập :

- ThS. Trần Quang Toại: PCT-TTK Liên hiệp các Hội KH&KT Đồng Nai.
- ThS. Nguyễn Văn Liệt: PCT Liên hiệp các Hội KH&KT Đồng Nai.
Đăng nhập