Tìm kiếm
 
 
 

 Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Đồng Nai

 
Thông tin chung
Địa chỉ 201/8 đường Phan Trung, P.Tân Tiến, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
(Trong khuôn viên Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Nai)
Điện thoại: 0251.821.914     * Fax : 0251.3823165
Ngày tháng năm thành lập : 08/8/2003
Cơ quan ra quyết định thành lập : UBND tỉnh Đồng Nai
Tổ chức Đại hội lần thứ : IV ( 2020 - 2025).
Tổng số Hội viên: 20.015 Hội viên, trong đó:
- Số Hội viên tập thể: 1 Hội viên.
- Số Hội viên cá nhân: 20.000 Hội viên.
Chủ tịch : Đ/c Phạm Gia Hải
P. Chủ tịch  Đ/c Trương Phước Đông 
Số uỷ viên BCH  : 16 người.
Tôn chỉ, Mục đích
Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ Người tiêu dùng Đồng Nai là tổ chức xã hội của người tiêu dùng; Hội được thành lập trên cơ sở tự nguyện, bình đẳng, không vụ lợi, không phân biệt dân tộc, nam nữ, tôn giáo, tín ngưỡng, trình độ, nghề nghiệp, cùng tán thành điều lệ Hội; nhằm giúp đỡ nhau nâng cao trình độ trong các lĩnh vực Khoa học và Công nghệ, nâng cao chất lượng các mặt của cuộc sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng.
Hội là tổ chức đại diện để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai theo quy định của pháp luật.
Hội là thành viên của các Hội, Hiệp Hội; Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam, Hội Do lường Việt Nam, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Đồng Nai.
Nhiệm vụ, Quyền hạn
Ủy Viên BTV
Đơn vị trực thuộc
Tin hoạt động
Hội Thành Viên cùng nhóm:
 

 Liên Kết Website

 
Lượt truy cập:
LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT ĐỒNG NAI
DONG NAI UNION OF SCIENCE AND TECHNOLOGY ASSOCIATIONS
* Địa chỉ : 281- Đường 30/4 - P.Quyết Thắng - TP.Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai.
* Điện thoại : 0251.3946348 - Fax : 0251.3946348 - Email : lienhiephoidn@gmail.com

* Chịu trách nhiệm chính: TS. Vy Văn Vũ.
   Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Đồng Nai.
* Chịu trách nhiệm Biên tập :

- ThS. Trần Quang Toại: PCT-TTK Liên hiệp các Hội KH&KT Đồng Nai.
- ThS. Nguyễn Văn Liệt: PCT Liên hiệp các Hội KH&KT Đồng Nai.
Đăng nhập