Tìm kiếm
 
 
 

 Hội Thủy lợi tỉnh Đồng Nai

 
Thông tin chung

Địa chỉ : 126, Nguyễn Ái Quốc, P.Trảng Dài, TP.Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại : 0251.822.233.     
Năm thành lập : 2009
Tổ chức Đại hội lần thứ : III (Nhiệm kỳ 2019-2024)
Tổng số Hội viên Hội viên: 188 Hội viên.
Chủ tịch : Ông Mai Trung Ý
Phó Chủ tịch : Ông Nguyễn Văn Nhân
                        Ông Nguyễn Văn Tường
Số Ủy viên BTV :  05 người.
Tổng số uỷ viên BCH  : 15 người.
Số Chi Hội thành viên trực thuộc : 5 Chi hội. 

 
Tôn chỉ, Mục đích

Hội Thủy lợi tỉnh Đồng Nai (gọi tắt là Hội) là tổ chức xã hội - nghề nghiệp, hoạt động trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; Hội được thành lập nhằm mục đích tập hợp những cá nhân đã và đang làm việc trong ngành thủy lợi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai để sinh hoạt, trao đổi công tác và đóng góp công sức, kinh nghiệm cho sự phát triển của ngành thủy lợi trên địa bàn tỉnh. Hội có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản riêng theo đúng quy định hiện hành. Hội hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, tự trang trải kinh phí và chịu trách nhiệm trước pháp luật

Nhiệm vụ, Quyền hạn
Ủy Viên BTV
Đơn vị trực thuộc
Tin hoạt động
Hội Thành Viên cùng nhóm:
 

 Liên Kết Website

 
Lượt truy cập:
LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT ĐỒNG NAI
DONG NAI UNION OF SCIENCE AND TECHNOLOGY ASSOCIATIONS
* Địa chỉ : 281- Đường 30/4 - P.Quyết Thắng - TP.Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai.
* Điện thoại : 0251.3946348 - Fax : 0251.3946348 - Email : lienhiephoidn@gmail.com

* Chịu trách nhiệm chính: TS. Vy Văn Vũ.
   Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Đồng Nai.
* Chịu trách nhiệm Biên tập :

- ThS. Trần Quang Toại: PCT-TTK Liên hiệp các Hội KH&KT Đồng Nai.
- ThS. Nguyễn Văn Liệt: PCT Liên hiệp các Hội KH&KT Đồng Nai.
Đăng nhập