Tìm kiếm
 
 
 

 Hội Khí Sinh học tỉnh Đồng Nai

 
Thông tin chung

Địa chỉ: Trung tâm Khuyến nông Đồng Nai
      Đường Đồng Khởi, Phường Tân Hiệp, TP.Biên Hòa, Đồng Nai.
Điện thoại: 0913.790.139
Email: kshdongnai@gmail.com
Năm thành lập: 2013 
Cơ quan ra quyết định thành lập: UBND tỉnh Đồng Nai
Tổ chức Đại hội lần thứ: II (Nhiệm kỳ 2018 – 2023)
Tổng số Hội viên: 56 Hội viên.
Chủ tịch: Ông Hoàng Văn Thống
Phó Chủ tịch: Ông Trần Hải Sơn
                       Ông Nguyễn Trí Công
Tổng số uỷ viên BCH: 07
Tổng số ủy viên BTV: 3

Tôn chỉ, Mục đích
1. Hội khí sinh học tỉnh Đồng Nai là tổ chức xã hội – nghề nghiệp của các cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, tự nguyện thành lập nhằm mục đích hợp tác, liên kết, hỗ trợ và giúp đỡ lẫn nhau trong việc phát triển nghề nghiệp và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các Hội viên trong các hoạt động thuộc lĩnh vực khí sinh học; giữ vai trò cầu nối giữa các Hội viên với các cơ quan nhà nước trong việc đóng góp ý kiến về công tác hoàn thiện hệ thống tổ chức, chính sách; thực hiện hội nhập kinh tế với các tổ chức khí sinh học, tổ chức trong nước theo nguyên tắc tôn trọng bình đẳng và cùng có lợi, tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam; góp phần phát triển nền kinh tế và giảm phát thải khí nhà kính.
2. Mục đích chính của Hội là xây dựng ngành khí sinh học có tổ chức tốt theo hướng thương mại hóa, cung cấp dịch vụ khoa học công nghệ và trang thiết bị khí sinh học đảm bảo chất lượng cho người dân Đồng Nai và các vùng phụ cận; hỗ trợ các cộng đồng dân cư, các tổ chức, các doanh nghiệp của Đồng Nai trong lĩnh vực khí sinh học ở các vùng khác nhau; chủ động tiến hành việc phát triển sản xuất – kinh doanh xanh và sạch, phát triển các thể chế, nâng cao năng lực, đào tạo nâng cao tay nghề, hỗ trợ việc xây dựng các dự án và chương trình phát triển khí sinh học; hỗ trợ việc liên kết, liên doanh giữa các tổ chức và cá nhân hoạt động trong lĩnh vực khí sinh học
Nhiệm vụ, Quyền hạn
Ủy Viên BTV
Đơn vị trực thuộc
Tin hoạt động
Hội Thành Viên cùng nhóm:
 

 Liên Kết Website

 
Lượt truy cập:
LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT ĐỒNG NAI
DONG NAI UNION OF SCIENCE AND TECHNOLOGY ASSOCIATIONS
* Địa chỉ : 281- Đường 30/4 - P.Quyết Thắng - TP.Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai.
* Điện thoại : 0251.3946348 - Fax : 0251.3946348 - Email : lienhiephoidn@gmail.com

* Chịu trách nhiệm chính: TS. Vy Văn Vũ.
   Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Đồng Nai.
* Chịu trách nhiệm Biên tập :

- ThS. Trần Quang Toại: PCT-TTK Liên hiệp các Hội KH&KT Đồng Nai.
- ThS. Nguyễn Văn Liệt: PCT Liên hiệp các Hội KH&KT Đồng Nai.
Đăng nhập