Tìm kiếm
 
 
 

 Hội Sinh Vật cảnh tỉnh Đồng Nai

 
Thông tin chung

 Địa chỉ : 01 – Nguyễn Ái Quốc – TP.Biên Hòa - Đồng Nai
 Điện thoại : 0251.822.233  - 0903312579 (A.Lập)      
 Email : svcdongnai@yahoo.com.vn
 Năm thành lập : 2011
 Cơ quan ra quyết định thành lập : Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai.
 Tổ chức Đại hội lần thứ: II ( Nhiệm kỳ 2019 – 2024)
 Tổng số Hội viên: Trên 500 hội viên
 Chủ tịch: Đ/c Vũ Văn Sang
 Phó Chủ tịch: Đ/c Đinh Ngọc Cẩn
                        Đ/c Hoàng Ngọc Duyên
Tổng số uỷ viên BCH: 19 người

Tổng số ủy viên BTV: 6 người

Tôn chỉ, Mục đích

Ra sức giữ gìn, phát triển, nâng cao truyền thống văn hoá tốt đẹp của nhân dân trong lĩnh vực sinh vật cảnh, kết hợp với việc tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hoá nước ngoài, góp phần tích cực vào việc : Bảo vệ và phát triển nền văn hoá dân tộc; Bảo vệ và cải thiện môi trường sinh thái trên địa bàn tỉnh; Phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, nhằm góp phần làm cho tỉnh nhà ngày càng tốt đẹp, văn minh.

Nhiệm vụ, Quyền hạn
Ủy Viên BTV
Đơn vị trực thuộc
Tin hoạt động
Hội Thành Viên cùng nhóm:
 

 Liên Kết Website

 
Lượt truy cập:
LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT ĐỒNG NAI
DONG NAI UNION OF SCIENCE AND TECHNOLOGY ASSOCIATIONS
* Địa chỉ : 281- Đường 30/4 - P.Quyết Thắng - TP.Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai.
* Điện thoại : 0251.3946348 - Fax : 0251.3946348 - Email : lienhiephoidn@gmail.com

* Chịu trách nhiệm chính: TS. Vy Văn Vũ.
   Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Đồng Nai.
* Chịu trách nhiệm Biên tập :

- ThS. Trần Quang Toại: PCT-TTK Liên hiệp các Hội KH&KT Đồng Nai.
- ThS. Nguyễn Văn Liệt: PCT Liên hiệp các Hội KH&KT Đồng Nai.
Đăng nhập