Tìm kiếm
 
 
 

 Hội Kiến trúc sư Đồng Nai

 
Thông tin chung
Trong khuôn viên Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Đồng Nai
Địa chỉ : Số 281, đường 30/4, P. Quyết Thắng, TP. Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại:  0613.947.867
Email : tvtkktsdn@yahoo.com
Năm thành lập: 1988
Cơ quan ra quyết định thành lập: Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai
Tổ chức Đại hội lần thứ: V ( 2020 – 2025)
Tổng số Hội viên Hội viên: 102 Trong đó :
Chủ tịch: Đ/c Lý Thành Phương
Phó Chủ tịch: Đ/c Khương Nguyễn Đức Chương
                       Đ/c Trần Anh Việt
                       Đ/c Lê Bích Long
Tổng số uỷ viên BCH: 15 người
Tổng số ủy viên BTV: 3 người
Tôn chỉ, Mục đích
Hội Kiến trúc sư Đồng Nai là một tổ chức xã hội, nghề nghiệp của kiến trúc sư thường trú tại tỉnh Đồng Nai, được thành lập theo quyết định số 4660/1997/QĐ/CT-UBT ngày 13/12/1997 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, được hội kiến trúc sư Việt Nam công nhận là Hội Kiến trúc sư cơ sở theo Quyết định số 0110/TCHV ngày 16 tháng 01 năm 1998.
Hội tập hợp đoàn kết và động viên kiến trúc sư Đồng Nai phát huy trí tuệ và tài năng để xây dựng nền kiến trúc Đông Nai, thể hiện đặc trưng của một địa phương mang tính hiện đại và dân tộc, góp phần thiết thực vào công cuộc công nghiệp hóa – hiện đại hóa đát nước, xây dựng một nước Việt Nam dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.
Nhiệm vụ, Quyền hạn
Ủy Viên BTV
Đơn vị trực thuộc
Tin hoạt động
Hội Thành Viên cùng nhóm:
 

 Liên Kết Website

 
Lượt truy cập:

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT ĐỒNG NAI                            * Chịu trách nhiệm chính: TS. Vy Văn Vũ - Chủ tịch Liên hiệp Hội Đồng Nai
DONG NAI UNION OF SCIENCE AND TECHNOLOGY ASSOCIATIONS         * Chịu trách nhiệm Biên tập:
* Địa chỉ: 281 Đường 30/4 - P.Quyết Thắng - TP.Biên Hòa - Đồng Nai               - ThS. Nguyễn Văn Liệt - PCT-TTK Liên hiệp Hội Đồng Nai
* Điện thoại:0251.3946348 - Email:lienhiephoidn@gmail.com                            - ThS. Đào Đức Trình - PCT - Liên hiệp Hội Đồng Nai


 ​

Đăng nhập