Tìm kiếm
 
 
 

 Hội Hóa học Đồng Nai

 
Thông tin chung
Địa chỉ : 6s, Cư xá Phúc Hải, P.Tân Phong, TP.Biên Hòa, Đồng Nai.
Điện thoại: 0251.823.099        
Email:nguyentuanphuong@dnf.com.vn
Ngày tháng năm thành lập : 8/5/2004
Cơ quan ra quyết định thành lập : Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai
Tổ chức Đại hội lần thứ : III (2018 - 2023)
Tổng số Hội viên Hội viên: 357 Hội viên​
Chủ tịch: Nguyễn Bạch Huỳnh Sơn Long     
PCT: Nguyễn Tuấn Phương
PCT: Đinh Văn Phúc                     
Số Uỷ viên BCH: 12
Số Uỷ viên BTV: 5
Tôn chỉ, Mục đích
Tập hợp những người hoạt động trong lĩnh vực hóa học, kể cả hóa chất các loại, hoặc quan tâm đến ngành đó, nhằm : đoàn kết giúp đỡ nhau, nâng cao năng lực chuyên môn nghề nghiệp, sức sáng tạo và sự cống hiến cho sự nghiệp phát triển ngành hóa học, phục vụ tốt các mục tiêu kinh tế, xã hội ở địa phương.
Nhiệm vụ, Quyền hạn
Ủy Viên BTV
Đơn vị trực thuộc
Tin hoạt động
Hội Thành Viên cùng nhóm:
 

 Liên Kết Website

 
Lượt truy cập:
LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT ĐỒNG NAI
DONG NAI UNION OF SCIENCE AND TECHNOLOGY ASSOCIATIONS
* Địa chỉ : 281- Đường 30/4 - P.Quyết Thắng - TP.Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai.
* Điện thoại : 0251.3946348 - Fax : 0251.3946348 - Email : lienhiephoidn@gmail.com

* Chịu trách nhiệm chính: TS. Vy Văn Vũ.
   Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Đồng Nai.
* Chịu trách nhiệm Biên tập :

- ThS. Trần Quang Toại: PCT-TTK Liên hiệp các Hội KH&KT Đồng Nai.
- ThS. Nguyễn Văn Liệt: PCT Liên hiệp các Hội KH&KT Đồng Nai.
Đăng nhập